FOR BOOKINGS CONTACT THE FOLLOWING:
e. fdot@islandikonz.net | p. 242.327.0705 | m. 242.454.0264
P.O.Box CB 13636, Nassau, N.P.,Bahamas

www.facebook.com/fdotphoto


www.twitter.com/fdot242